لایه کنگره ای در مقوای کنگره دار، به صورت یک لایه موج دار بین دولایه کاغذ، مورد استفاده قرار می گیرد، وزن پایه لایه میانی کنگره ای بین ۹۰ تا ۲۰۰ گرم بر متر مربع است،
لایه کنگره ای مقاومت مورد نیاز را به کارتن می دهد، مهمترین خواص این نوع کاغذ ها باید سفتی و مقاومت در برابر له شدن و شکستگی باشد، یک خصوصیت ویژه در مورد کاغذ کنگره ای قابلیت عبور آن در ماشین تبدیل است، قابلیت عبور در اینجا به معنی توان ورقه در تحمل تنش ها و کشش ها در عملیات کنگره دار کردن بدون ترک و شکست است، دو عامل افزاینده قابلیت گذر ورقه، کشش پذیری زیاد و عاری بودن از ریزه چوب ها و الیاف به هم چسبیده است این مشخصات با پالایش خوب خمیر و کشش کمتر در جریان خشک کردن ورقه برای بهینه کردن کشش پذیری در کاغذ کنگره ای ایجاد می شود، کاغذ فلوتینگ نسبت به کاغذ تست لاینر باید جذب آب بالاتری داشته باشد زیرا جذب آب خیلی پایین مانع از نفوذ چسب در کاغذ می شود، با توجه به اینکه کاغذ فلوتینگ در ورق کارتن به عنوان ضربه گیر عمل می کند و ساختار کنگره ای آن باید توانایی پخش نیروهای وارده به بسته را داشته باشد، لذا این نوع کاغذ باید بتواند بعد از کنگره شدن دارای مقاومت ایستایی و برگشت پذیری پس از اعمال نیروهای محیطی را داشته باشد.