کاغذ تست لاینر در ساخت ورق کارتن مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به کیفیت کاغذ تست لاینر، قابلیت استفاده در هر دو وضعیت لایه داخلی کارتن و لایه بیرونی کارتن را دارد، گرماژ این کاغذ ها در محدوده ۱۱۰ تا ۲۰۰ گرم متغیر می باشد، کاغذ تست لاینری که به عنوان لایه بیرونی ورق کارتن مورد استفاده قرار می گیرد دارای مشخصات فنی ویژه ای می باشد به طور مثال جذب آب لایه بیرونی کاغذ تست لاینر کمتر از لایه داخلی آن می باشد، کم بودن جذب آب لایه بیرونی کاغذ تست لاینر به دلیل محافظت کارتن از جذب رطوبت محیط و چاپ پذیری خوب می باشد و جذب آب بالاتر لایه داخلی به دلیل چسبندگی بهتر روی کاغذ فلوتینگ می باشد، همچنین کاغذ تست لاینر دارای مقاومت های سطحی مناسبی جهت چاپ پذیری با کیفیت بالا می باشد. همچنین تست لاینر از نظر بهداشتی باید در رتبه قبولی باشند چرا که ممکن است در بعضی از موارد، در تماس با محصولات خوراکی موجب ایجاد بوی نامطبوعی می شود.