این کاغذ در پاره ای از خصوصیات مانند مقاومت در برابر رطوبت و یا مقاومت های ذاتی الیاف با کاغذ رویه مشترکند ولی نیاز به صافی مناسب برای چاپ و یا اندود شدن با الیاف رنگبری شده جهت سفید کردن برای چاپ و غیره را ندارند، این کاغذ ها می توانند از ۱۰۰% الیاف بازیافتی ساخته شوند. کاغذ های مورد استفاده در لایه های میانی کارتن های پنج لایه و هفت لایه نیز از همین نوع اند که در این موارد فقط نقش اتصال دهنده و حجیم کننده را دارند، عمده کارخانه های کاغذ داخل، این کاغذ را برای مصارف کارتن سازی تولید می کنند، این نوع کاغذ به صورت تک لایه و همچنین برای مقاومت بالاتر بصورت دولایه تولید می گردد.