شرکت اصلی : یزد – اشکذر ، شهرک صنعتی فولاد

شرکت اصلی : ۰۳۵۳۷۲۸۴۱۷۰-۲

فروش: ۰۳۵۳۷۲۸۳۸۷۱

(پاسخگویی ۲۴ ساعته، ٧ روز هفته به جز روز های تعطیل)