۱۵۰ درخت با قدمت ۱۰۰ ساله در ساری جابجا شد

ساری – مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ساری گفت: در راستای حفظ درختان و فضای سبزشهری ، ۱۵۰ اصله درخت با قدمت حدود ۱۰۰ سال که در مسیر اقدامات عمرانی شهری قرار داشت، جابجا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی زارع بعدازظهر چهارشنبه در مراسم درختکاری در پارک شهید زارع به رشد فضای سبز شهری در سالهای اخیر اشاره کرده و افزود: افزایش تعداد پارکهای شهر، ایجاد فضای سبز محله ای و کاشت ۲۰ هزار اصله درخت و درختچه با گونه های بومی و جنگلی در سطح شهر از جمله اقدامات مهم سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بوده که با حمایت شهردار ساری انجام شده است.

زارع ادامه داد: سرانه فضای سبز شهری به بیش از پنج متر مربع برای هر شهروند رسیده که قطعاً تداوم این روند بزودی این سرانه شهروندان ساروی را به استانداردهای جهانی نزدیکتر خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری با اشاره به اقدامات عمرانی شهرداری در سطح شهر اظهار داشت: در راستای حفظ درختان و فضای سبزشهری ، ۱۵۰ اصله درخت با قدمت حدود ۱۰۰ سال را که در مسیر این اقدامات عمرانی قرار داشته با تمهیدات خاص به مکانهای دیگر منتقل کردیم.