محصولات کاغذی کیان آریانا با بالاترین درجه کیفیت، سلامت و بهداشت

سبد خرید مجموعه آزمایشگاه های کیان آریانا دارای گواهینامه ISO 17025 مجهز به تجهیزات پیشرفته و کاملی جهت انجام آزمونهای کیفی کاغذ ، مطابق با آخرین استانداردهای ملی تدوین شده در سازمان ملی استاندارد ایران می باشد ، همچنین مجتمع سلولزی کیان آریانا در هریک از ایستگاههای کاری جهت کنترل مواد اولیه ورودی ، محصول حین فرایند ، محصول نهایی و پساب خروجی از کارخانه دارای آزمایشگاه های مستقر در محل می باشد.